پلیس نیویورک در حال تست گوگل گلس

نویسنده:

۰۲:۱۳:۴۴

این عینک یک دوربین درونی دارد که می‌تواند ویدئو ضبط کند و این مسئله برای جمع کردن مدرک بسیار مهم و کارآمد است. همچنین امکان اجرای برنامه‌هایی از قبیل NameTag  را دارا است که در مرحله تست بتا می‌باشد. این برنامه از شخص مورد نظر عکس گرفته و با جست و جو در شبکه‌های اجتماعی به تشخیص هویت می‌پردازد. البته اگر این دستگاه به طور گسترده مورد استفاده پلیس قرار بگیرد، می‌تواند به اپلیکیشن‌هایی مجهز شود که به ماموران اجازه جست و جو در بانک‌های اطلاعاتی مراکز و کانون‌های اصلاح را می‌دهد.
سخن گوی شرکت گوگل اعلام کرده است که آن‌ها به طور رسمی با پلیس همکاری نمی‌کنند، بلکه پلیس نیویورک به طور مستقل خود را در مرحله تست بتا اسم نویسی کرده است.
استفاده همگانی نیروهای پلیس می‌تواند سود زیادی برای گوگل در بر داشته باشد. هم اکنون 34500 نفر در استخدام نیروی پلیس نیویورک هستند.
ترجمه: نازنین غرقی

برگرفته از
گوگل گلس
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه