شاهکار برزیل: استادیوم‌های جام جهانی

نویسنده:

۱۰:۲۳:۱۲


Nova stadium in Salvador


همان ورزشگاه بالا از نمای داخل با 51708 صندلی


Pernambuco in Recife
با 42583 صندلی


Dunas in Natal


همان ورزشگاه بالا با 38958 صندلی


Baixada stadium in the southern city of Curitiba
با 38533 صندلی


Mineirao in Belo Horizonte


استادیوم بالا با 58259 صندلی


Castelao in Fortaleza
با 60348 صندلی


Amazonia


ورزشگاه بالا با 39118 صندلی


Pantanal in Cuiaba
با 39859 صندلی


ورزشگاه Brasilia با 69432 صندلی


ورزشگاه Nacional


Beira-Rio in Porto Alegre
با 42991 صندلی


ورزشگاه Sao Paulo


ورزشگاه بالا با 61606 صندلی


ورزشگاه Maracana
 با 74689 صندلی

برگرفته از
استادیوم‌های جام جهانی
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه