یک مسابقه کثیف: مسابقه دو در لجنزار

نویسنده:

۰۴:۴۵:۴۷

مسابقات دوی لجنی مالدون ۲۰۱۷ در ۷ مه برگزار شد.

این مسابقات که هر سال در شرق انگستان برگزار می‌شود برای اولین بار در سال ۱۹۷۳ اجرا شد. قانون مسابقه این است که همه شرکت‌کنندگانی که با هم به رقابت می‌پردازند  باید عرض رودخانه کم‌عمق و لجنزار Blackwater درEssex  را بدوند.

در ادامه، می‌توانید تصاویری از دویدن رقبا و به لجن کشیدن خود برای پیشی گرفتن از هم و رسیدن به خط پایان را مشاهده کنید.

برگرفته از
AVAX
لینک کوتاه

دیدگاه