لئوناردو داوینچی سه بار پرتره «بانویی با قاقم» را نقاشی کرده‌است! + ویدیو

نویسنده:

۰۹:۰۶:۴۵

«پاسکال کوته» سه سال را صرف تجزیه و تحلیل تابلوی «بانویی با قاقم» با تکنولوژی نور بازتابی کرده است. تا به حال تصور می‌شد که در این نقاشی 500 ساله، «قاقم» همیشه وجود داشته است ولی تحلیل های کوته نشان می‌دهد که داوینچی یک بار این پرتره را بدون قاقم تصویر کرده و در دو پرتره دیگر قاقم را با دو رنگ خز متفاوت نقاشی کرده است.
متخصصین این کشف جدید را «شگفت انگیز» توصیف کرده و می‌گویند که این کشف، سوال های جدیدی را در مورد تاریخ و زمینه این نقاشی به وجود می آورد.
«بانویی با قاقم» پرتره «سیسیلیا گالرانی» زن جوانی در دربار میلان است که معشوقه «لودوویکو اسفورزا» دوک میلان بوده است.
گفته می شود که این نقاشی بین سال های 1489 و 1490 کشیده شده است. دوک میلان، در دوره اقامت 18 ساله داوینچی در میلان حامی اصلی او و ملقب به «قاقم سفید» بود.
پاسکال کوته دانشمند فرانسوی مخترع روش جدیدی است کهLayer Amplification Method  نام دارد و برای تجزیه و تحلیل لایه های مختلف نقاشی به کمک نور، به کار می رود.
با این کشف جدید، تئوری های جدیدی در مورد این پرتره مشهور مطرح شده و یکی از این ها این است که ممکن است داوینچی قاقم سفید را برای این به پرتره اضافه کرده، تا نظر مساعد حامی خود را جذب و او را خشنود کند.
 

تئوری دیگر این است که خود بانو گالرانی از هنرمند درخواست کرده تا قاقم سفید را به نقاشی اضافه کند تا دربار میلان از رابطه او و دوک آگاهی پیدا کنند.
این نقاشی هم اکنون به «بنیاد زارتوریسکی» تعلق دارد و در معمولاً در موزه ملی در کراکف لهستان به معرض نمایش برای عموم گذاشته می شود.
 

پریا پورمند

برگرفته از
بانویی با قاقم
لینک کوتاه