مراسم سنتی عجیب‌وغریب در اسپانیا

نویسنده:

۱۲:۵۷:۱۵

 Jarramplas فردی است که این لباس را به تن کرده و نقاب به صورت زده است.

پیشینه و ریشه اصلی این مراسم مشخص نیست. اما گفته می‌شود،  Jarramplas تنبیه Caco توسط هرکول بوده که در افسانه در مورد آن نوشته شده است.
 
 
برگرفته از
مراسم
لینک کوتاه

دیدگاه