بانک‌ها باید لایه دفاعی قوی‌تری علیه مجرمان سایبری فراهم کنند

نویسنده:

۱۰:۵۳:۵۰

بانک مرکزی انگلستان، با انجام مطالعه ای بر روی 36 موسسه مالی و بانک بریتانیا، هیچ نقص و ضعف بحرانی در لایه دفاعی آن مؤسسات مشاهده نکرد. این بانک در حال حاضر، نتایج پرسشنامه‌های ارزیابی خود را بررسی می کند. این 36 موسسه مالی و بانک هسته مرکزی سیستم های مالی انگلستان می باشند. این موسسات عبارتند از بانک‌های خارجی با شعبه اصلی فعال در لندن و همچنین سیستم های مالی و پرداخت، سازمان های مالی و بازارهای بورس فعال در لندن.

بانک ها برای رویارویی با چالش های جدید، باید رویکردی دقیق تر برای آزمایش زیرساخت های خود اتخاذ کنند و مطمئن شوند که کلیه بخش های سازمان اهمیت نکات عملیاتی امنیت سایبری را می‌دانند و به کار می گیرند. بانک مرکزی بریتانیا کلیه بنگاه های مالی را به شرکت در برنامه آزمایش CBEST تشویق می کند. با مشارکت در این برنامه، که برای بانک ها طراحی شده است؛ بانک‌ها در محیطی واقعی، مورد حمله های شبیه سازی شده قرار می گیرند و حملات جهان واقعی برای آن ها به صورت جدی اجرا می شود تا نتایج دقیق‌تری از ارزیابی میزان امنیت آن‌ها حاصل شود.

برگرفته از
مجرمان سایبری
لینک کوتاه

دیدگاه