اَبَر

نویسنده:

۱۲:۱۴:۳۸


دستکار امیرحسین رحیمی یگانه
یکپارچه و بدون جوش (برش و خم یک صفحه تخت)
دلآویز اَبَر صابر

برگرفته از
محصولات لیقه
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه