یک استون مارتین ۲.۳ میلیون دلاری بخرید و درسهای رانندگی در پیست فرمول یک ابوظبی بگیرید

نویسنده:

۰۲:۰۰:۵۹

به همین سادگی نیست که به بنگاه معاملاتی خودرو بروید چند کاغذ را امضا کنید و انگار یک پژو ۴۰۵ خریدید ماشین را بردارید و ببرید. این خرید کمی پیچیدهتر است. 

برای مثال استون مارتین والکن Vulcan را در نظر بگیرید، غولی  ۲.۳ میلیون دلاری که موتور غیرقابل درک ۷ لیتری V12 را باخود دارد با توانایی ۸۲۰ اسببخار. در واقع والکن اصلا برای راندن در جاده قانونی نیست،  در نتیجه حتی اگر بخواهید هم از بنگاه معاملاتی نمیتوانید آن را به بیرون برانید. بجای آن، استون مارتین یک مشت از اولین خریداران والکن را برای آموزشهای حرفهای چگونه راندن خودرو خود در شرایط پیستی مختلف به ابوظبی برد. همانطور که احتمالا میتوانید حدس بزنید، ما درباره یک پیست محلی صحبت نمیکنیم : آنها از پیست درخشان فرمول یک یاس مارینا Yas Marina استفاده کردند که با یک گروه ممتاز از رانندگان آموزش داده شدهاند از جمله دارن ترنر Darien Turner خود استون مارتین. ترنر بیان کرد "آدمهایی حاضر در این هفته دراینجا همه در کنار من در در ماشین به عنوان مسافر در رویدادهای اخیر حضور داشتهاند اما این اولین بار بود که توانستند استون مارتین خود را ببینید و برانند". 

پس این هم یک روش برای معرفی شدن با اسباببازی  پیستی ۷ رقمی خود میباشد. و استون مارتین در این کار تنها نیست : مکلارن، فراری و دیگران برنامههایی شبیه به همین برای ممتازترین خودروهای خود انجام میدهند. شاید بخشی از آن بخاطر این است که وقتی اینقدر خرج میکنید انتظار چنین نوع برخوردی نیز دارید. ولی بخش دیگر بخاطر این میباشد که این ماشینها آنقدر از همه لحاظ دیوانهوار هستند که به احتمال زیاد اگر کم کم با آنها توسط رانندگان حرفهای آشنا نشوید یا خود یا دیگران را به کشتن میدهید. 

تنها ۲۴ والکن  ساخته خواهد شد پس اگر تازه با خبر شدهاید حتی تلاشی برای نوشتن چک نکنید. شانسهای دیگری همیشه وجود دارد. 

 

برگرفته از
استون مارتین
لینک کوتاه

دیدگاه