برچسب:

آبمیوه توچال شریعتی

در تهران زندگی می‌کنید و هوس شیر پسته کرده‌اید؟ بستنی فروشی خیابان شریعتی در انتظار شماست. اگر در یک روز زیبای بارانی به دنبال خوردن یک لیوان آبمیوه‌ی تازه هستید، آبمیوه توچال بهترین جا برای شماست.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail