برچسب:

آب‌وهوای گرم

حتماً شما هم متوجه مکالمه‌های شادتر و فضای صمیمی‌تر در محل کار خود شده‌اید. این تغییر حالت که به دلیل ورود فصل بهار اتفاق افتاده، تلقین و خیالات نیست. دانشمندان علت این تغییر را به صورت علمی توضیح داده‌اند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail