برچسب:

آتشفشان های خاموش اروپا

صعود از یک آتشفشان می‌تواند بسیار جذاب و مهیج باشد اما ترس از گرفتاری در فوران آن سبب شده تا بسیاری از افراد از انجام این کار صرف نظر کنند. با این حال، باید گفت که در اروپا آتشفشان‌های خاموش بسیار زیادی وجود دارند که می‌توان آن‌ها را کاوش کرد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail