برچسب:

آرام بخشی

فکرکردن به آرام‌بخشی حیوان خانگی (اتانازی حیوانات خانگی)، برای هیچ‌کس آسان نیست. تصمیم‌گیری درباره زمان مناسب برای به پایان رساندن رنج و درد حیوان به شکل انسانی، کار ساده‌ای نیست و مرگ یک همدم حیوانی محبوب، برای همه افراد غم سنگینی به همراه دارد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail