برچسب:

آزیتوتیمیدین

طبق تحقیقات علمی در دهه ۱۹۸۰ مشخص شد که دارویی به نام “آزیتوتیمیدین” می‌تواند بر علیه ویروس ایدز مقابله کند. آزیتوتیمیدین هنوز هم به عنوان ترکیب اصلی دارو‌های تجویز شده…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail