برچسب:

آشنایی

خیار گیاهی علفی ویک ساله، دارای ساقه خزنده وبرگ‌‏های بزرگ است. گل‌‏ها‌‏ی زرد رنگ آن با دونوع نر و ماده جداگانه روی یک پایه قرار دارند. میوه آن سبز رنگ و بسته به نوع آن ممکن است کوچک یا بزرگ باشند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail

مجموعه «در آستانه برزخ»، تألیف دکتر امین اوحدی، مجموعه‌ای است بسیار نفیس در ۷جلد که با موضوعات زیر تدوین یافته و در بعضی از عناوین، برای اوّلین بار نسبت به ارائه آن اقدام شده است. در ادامه بیشتر با این مجموعه آشنا شوید.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail