برچسب:

آفات کاکتوس

تغییرات غیر معمولی در کاکتوس مشاهده می‌کنید که نمی‌دانید در نتیجه چه مشکلی است. شاید رنگ گیاه‌تان زرد شده، برگ‌هایش می‌ریزند، گیاه حالت گندیدگی گرفته و یا به نظر می‌رسد…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail