برچسب:

آفت کش

ربودن خوراکی‌های پیک نیک تنها یکی از رفتارهای جالب آنها است! ۵- مورچه‌ها با بو کردن حرف می‌زنند کلنی متشکل از میلیون‌ها مورچه است اما ملکه برای برقراری ارتباط با…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail

بر اساس نتیجه ۷۰ مطالعه جدید، مورچه‌ها جایگزینی عالی و موثر برای آفت کش‌های شیمیایی هستند! گاهی مورچه‌های باعث دردسر ما می‌شوند، به آشپزخانه حمله می‌کنند و هر چیزی که…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail

فرقی ندارد می‌خواهید مورچه‌های روی گیاه‌تان را از بین ببرید (که باعث تقویت حمله شته‌ها به گیاه می‌شوند) و یا مورچه‌هایی که در خانه امان‌تان را بریده اند، با این…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail

با اینکه گفته می‌شود محصولات ارگانیک از نظر ارزش غذایی بهتر از محصولات تراریخته یا معمولی هستند، اما شواهد کمی برای اثبات و حمایت از این ادعا وجود دارد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail