برچسب:

آژانس فضایی اروپا

به گزارش جدیدی از آژانس فضایی اروپا (ESA)، دو سیارک بزرگ قرار است این هفته با امنیت کامل از نزدیکی زمین عبور کنند. این عبور دقیقا قبل از روز سیارک در 30 ژوئن رخ خواهد داد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail