برچسب:

اتومبیل خودکار

بیایید با این موضوع مواجه شویم که هیچ شرکتی اتومبیل‌های خودکار نمی سازد، مگر این که بتواند جیب‌های خود را از این طریق پر کند. این شرکت‌ها قصد دارند به مشتریان نشان دهند که چگونه این اتومبیل‌ها باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شوندو از این طریق اتومبیل‌های خودکار را بفروشند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail