برچسب:

اتومبیل کارکرده

اگر اتومبیلی خوب کار کند و مدام به تعمیر نیاز نداشته باشد، مسلماً صاحبش آن را نمی‌فروشد. در نتیجه زمانی که می‌خواهید اتومبیل کارکرده‌ای را بخرید، این موضوع را به خاطر داشته باشید.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail