برچسب:

اتومبیل

چشمگیرترین نکته در باره خودرو نظرگیر کیا ای‌وی۶ تماما برقی جدید، در این نیست که چگونه می‌راند (گرچه رانندگی‌اش بسیار خوب است)؛ قابل‌توجه‌ترین ویژگی آن اتفاقی است که هنگام اتصال آن به دستگاه شارژ برقی می‌افتد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail