برچسب:

اجازه والدین

برای ما ایرانی‌ها این قضیه زیاد پیش می‌آید که بخواهیم کاری انجام دهیم و خانواده با ما مخالفت کنند. یکی از این موارد سفر رفتن است. اگر می‌خواهید با اعصابی…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail