برچسب:

استروژن بالا

بالا رفتن میزان استروژن منجر به رشد تورمورهای فیبروئید در رحم زنان می‌شود. بنابراین، باید یک رژیم غذایی که استروژن پایینی دارد برای کاهش اندازه تومورهای فیبرویید دنبال شود تا…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail