برچسب:

اطلاعاتی

چند شرکت دانش بنیان داخلی با مشارکت هم موفق به ساخت و بروز رسانی سخت افزار امنیتی (توکن) جدیدی در حوزه امنیت تبادلات اطلاعاتی و مالی شدند که وابستگی کشور را به نمونه‌های ناامن خارجی پایان خواهد داد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail