برچسب:

الراوی

یکی از اعضای گروه نوپای GhostSec (زیرمجموعه انانیموس)‌ ادعا می‌کند گروه دولت اسلامی (داعش) دیگر از تلگرام استفاده نمیکند و به منظورارتقای امنیت ارتباط اعضای گروه، اپلیکیشن پیام‌رسان اندویدی جدیدی ساخته است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail