برچسب:

الکتروموتور موتوژن

الکتروموتورها که مبدل انرژی الکتریکی به مکانیکی اند دارای انواع و گونه های مختلفی هستند. این موتور های الکتریکی که کاربرد بسیاری دارند، جایگاه مهم و ویژه ای را در صنایع مختلف از جمله صنایع خودروسازی، صنایع غذایی، کشاورزی و … ایفا می کنند. که با توجه به کاربردشان، درابعاد متفاوت عرضه و مورد استفاده قرار می گیرند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail