برچسب:

امتیاز جذابیت بدن

اگر به دنبال برنامه یا کامپیوتری باشید که نه تنها میزان چربی بدن‌تان را مشخص کند، بلکه از نظر خوش‌قیافگی هم به شما امتیاز دهد، Bodywhat انتخاب مناسبی است که تنها از روی یک عکس ساده این کارها و برخی محاسبات دیگر را هم برای‌تان انجام می‌دهد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail