برچسب:

امداد خودرو سیار در شیراز

شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که در زمان رانندگی خودرویتان خاموش شود و نتوانید به رانندگی و ادامه مسیر خود ادامه دهید. یا ممکن است دچار سانحه تصادف شوید و خودروی شما قادر به حرکت نباشد. در این شرایط به امداد خودرو شیراز نیاز دارید.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail