برچسب:

امنیت جهانی

تغییرات آب‌وهوایی دیگر یک تهدید دور نیست. تأثیرات اقتصادی آن هم اکنون در سطح جهان احساس می‌شود و مطالعات جدید و قابل‌توجهی، خطرات مالی مرتبط با گرم‌شدن کره زمین را کمیت سازی می‌کنند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail