برچسب:

ام نایت شیامالان

فیلم ترسناک واچرز یا ناظران (The Watchers) اولین تجربه کارگردانی سینمایی ایشانا شیامالان به شمار می‌رود، کسی که دختر ام نایت شیامالان به شمار می‌رود و قرار است سکان کارگردانی این فیلم ترسناک و رازآلود را برعهده داشته باشد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail

فیلم در کابین را بزن (Knock At The Cabin) از حضور بازیگرانی برجسته بهره می‌برد و پویایی پرتنشی بین شخصیت‌های آن حس می‌شود و همین نیز سبب شده تا این اثر، فیلم ترسناک پر از خطری باشد که به خوبی از شک و سردرگمی ایجاد شده بهره می‌گیرد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail