برچسب:

اندام‌های داخلی

سوختگی جزو شایع‌ترین آسیب‌های بدنی است که معمولاً در فضای خانه و به ویژه برای کودکان به وجود می‌آید. با ما همراه باشید تا با درجات مختلف سوختگی و اقدامات اولیه‌ای که باید در چنین مواقعی انجام دهید، آشنا شوید.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail