برچسب:

انواع اطلسی

اطلسی‌ها، با گل‌های کاغذی رنگارنگشان، از گل‌های محبوب تابستانی هستند که با شکوفه‌های فراوان از بهار تا پاییز، باغچه‌ها و بالکن‌ها را مزین می‌کنند. اما راز داشتن اطلسی‌های سالم و پرگل چیست؟

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail