برچسب:

اوپک

امروزه افراد بسیاری در صنعت خودرو امیدوارند به لطف عرضه ماشینهای الکتریکی با قابلیت مسافرت طولانی همچون Chevy Bolt یا تسلا مدل ۳ (و نوادگان آنها) به زودی عمر اتومبیلهای با سوخت فسیلی به سر آید.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail