برچسب:

ایده‌آل‌ها

اگر دوستی به تماس شما پاسخ نمی‌دهد، با خود می‌گویید «حتماً از دست من عصبانی است». چنین‌ تفکرات اشتباهی همواره برای تمام افراد وجود دارد. با ما همراه باشید تا با این تفکرات اشتباه و روش تغییر آن‌ها آشنا بشوید.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail