برچسب:

بهترین فیلم‌های تاریخ

زمانی که فیلمی بتواند جایزه بهترین فیلم را در مراسم اسکار بدست بیاورد، به بزرگترین افتخار در دنیای سینما دست پیدا کرده و همین نیز باعث می‌شود تا توجه بیشتری نسبت به آن بشود.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail