برچسب:

تراک کانسپتی

ورود دوباره‌ی کمپانی فولکس واگن به بخش خودرو‌های تراک در آمریکا، برای سال‌هاست که خواسته‌‌ی بسیاری به شمار می‌رود. با این وجود، ساخت این نوع از خودرو در آمریکا بنا…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail