برچسب:

تعرفه ویژه مصرف آزاد اینترنت

مدیرعامل شاتل موبایل از ارائه سرویس «تعرفه ویژه مصرف آزاد اینترنت» با هدف ایجاد سهولت کاربری و جلوگیری از تحمیل هزینه بالای ناشی ازتعرفه مصرف آزاد اینترنت به مشترکین تلفن…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail