برچسب:

دیسکاوری

آمازون دارای وسیع‌ترین گوناگونی جانوری است، اما کمتر کسی تا به حال چنین صحنه‌ای دیده است؛ مردی پوشیده در لباسی محافظ و آغشته به خون خوک در حالی که وانمود می‌کند یک گراز وحشی است، چهار دست و پا به سوی یک مار آناکوندای ۶ متری و ۱۸۰ کیلویی می‌رود.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail

مردی که از صحنه زنده خورده شدن او توسط یک مار آناکوندا برای ساخت مستندی از شبکه «دیسکاوری» فیلم‌برداری شده، به اعتراضات خشمگینانه فعالین حقوق بشر در مورد این عمل تکان دهنده پاسخ داده است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail