برچسب:

رابطه اجتماعی

چقدر حس خوشبختی داریم؟ احتمالا در برهه‌هایی از زندگی این سوال را از خود کرده‌ایم و شاید پاسخمان بر اساس معیارهایی متغیر بوده باشد، معیارهایی مانند حسمان درباره شغلمان، وضعیت مالی و سلامتی و رشد شخصی و ظاهرمان و غیره.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail