برچسب:

سریعترین سدان

در سال‌های اخیر شاهد رقابت روزافزون کمپانی‌های خودرو ساز در زمینه‌ی خودرو‌های سدان پرسرعت هستیم. این کمپانی‌ها اکنون مدل‌هایی را ارائه می‌دهند که سرعت فراوانی را در کنار فضایی مناسب،…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail