برچسب:

سینگولاریتی

ایلان ماسک همیشه به دنبال نجات نسل بشر به هر قیمتی است، حتی اگر این کار مستلزم رها کردن زمین و رفتن به نقطه دیگری باشد. موسس تسلا و اسپیس ایکس پیش از این هم درباره خطرات هوش مصنوعی اخطار داده بود، اما این بار از کلمات واقعا ترسناکی در توصیف A.I. استفاده کرده است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail