برچسب:

شبکه بانکی

این روزها بازار هکرها داغ است و هدف‌های مختلفی موردحمله قرار گرفته‌اند. این بار مشخص شده هکرها به چند بانک در چند کشور مختلف حمله کرده و مبلغ قابل‌توجهی را دزدیده‌اند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail