برچسب:

شخصیت‌های دیجیتال

بیشتر گوشی‌های هوشمند ظاهر یکنواخت، شبیه به هم و بی‌مزه‌ دارند. ال‌جی این بار تصمیم گرفته ورق را برگرداند و محصول جدید و کاملاً متفاوتی در دسته گوشی‌های متوسط را به بازار ارائه دهد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail