برچسب:

شرکت‌های تجاری

فیس‌بوک اعلام کرده است در هفته‌های آتی در نحوه شمارش «لایک»های صفحات تجاری و افراد مشهور در فیس‌بوک تغییراتی ایجاد خواهد شد. «لایک» کسانی که دیگر در فیس‌بوک فعال نیستند یا فوت کرده‌اند از مجموع «لایک»ها حذف می‌شود.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail