برچسب:

شرکت قطعات خودرو

شرکت راهکارهای قطعات خودرو ال‌جی (VS) با پیش‌بینی این تغییرات در طول سال‌ها به طور مداوم برای توسعه فناوری انحصاری در صنعت خودرو تلاش کرده و این کار نیز مستلزم ایجاد مراکز تحقیق و توسعه بین‌المللی بوده است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail