برچسب:

شریف تریپ

سفر بدون مرز به دور دنیا آرزوی بسیاری از مردم جهان است اما این شعار در دنیایی که هر کشوری مرزهای محکم و استوار خودش را دارد، چیزی در حد یک رویا باقی می‌ماند. با پاسپورت دومینیکا میتوانید جهانی بدون مرز را تجربه کنید .

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail