برچسب:

شمشیر زنی

گلادیاتور که به معنای شمشیرزن است، در جمهوری روم و امپراتوری روم، به مبارز مسلحی گفته می‌شد که به مبارزات و برخوردهای خشونت‌آمیز با دیگر گلادیاتورها، حیوانات وحشی و همین طور با جنایتکاران محکوم به مرگ می‌پرداخت.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail