برچسب:

فیزیک نظری

چراغ زندگی فیزیکدان برجسته و مشهور بریتانیایی، استفان هاکینگ، پس از یک عمر تفکر و نظریه‌پردازی در علم فیزیک به خاموشی گرایید. در ادامه، می‌توانید زندگی خارق‌العاده این دانشمند جهانی…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail