برچسب:

فیلم خانواده آدامز 2

انیمیشن خانواده آدامز 2، یک دنباله سطحی است که زمان زیادی را صرف سرگرمی‌های پرهیاهو غیر مرتبط با یکدیگر می‌کند و نتیجه آن نیز یک دنباله می‌شود که احساسات کمتری نسبت به فیلم قبلی دارد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail