برچسب:

لاگین

بسیاری از روشهای امنیتی بیومتریک با دردسرهایی همراه هستند و شما باید همکاری فعالی در به کارگیری آنها داشته باشید. حال این کار ممکن است گذاردن انگشت روی یک پد…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail