برچسب:

لباس پوشیدن

اگر کمد لباستان پر از لباس‌هایی شده که نه آن‌ها را می‌پوشید و نه می‌توانید از آن‌ها دل بکنید، طراحان لباس در نشریه این‌استایل برای شما در شروع سال جدید چند پیشنهاد دارند که هم کمد لباس را خلوت می‌کند و هم لباس‌های باقی‌مانده را پوشیدنی.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail